Trang chủ » REVIT MEP MÔI TRƯỜNG

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 4/2022 - K12
ONLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 7, ngày 20 tháng 04 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 7, ngày 20 tháng 04 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 2/2022 - K11
ONLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 23 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 23 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 10/2021 - K10
ONLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Đã khai giảng
OFFLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Đã khai giảng
0974114905