Trang chủ » REVIT MEP MÔI TRƯỜNG

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 6/2023 - K18
ONLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 21 tháng 06 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 21 tháng 06 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 05/2023 - K17
ONLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 17 tháng 05 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Full chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 17 tháng 05 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Full chỗ
THÁNG 04/2023 - K16
ONLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 05 tháng 04 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Đã khai giảng
OFFLINE

Khóa học Revit MEP môi trường

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 05 tháng 04 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Đã khai giảng
0974114905