Trang chủ » HỢP TÁC ĐÀO TẠO

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

OBW03 – Chuyên đề 15 – Kiểm soát xử lý xung đột trong Naviswork

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 22 / 11 /2020
OBW03 - Chuyên đề 15 - Kiểm soát xử lý xung đột trong Naviswork Một mô hình BIM trong giai đoạn thiết kế, thi công sẽ mang tính thực tế hơn khi đã được kiểm soát xử lý xung đột....

OBW03 – Chuyên đề 14 – Thống kê kiểm soát khối lượng Revit MEP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 15 / 11 /2020
OBW03 - Chuyên đề 14 - Thống kê kiểm soát khối lượng Revit MEP Thống kê khối lượng tự động, cập nhật khối lượng tự động, kiểm soát chặt chẽ việc bóc thừa, thiếu...v.v Đó chính là nội dung của...

OBW03 – Chuyên đề 13 – Triển khai dự án phần Cấp thoát nước

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 07 / 11 /2020
OBW03 - Chuyên đề 13 - Triển khai dự án phần Cấp thoát nước Đây là buổi đào tạo thứ 5 về công cụ liên quan tới BIM do DSCons Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo BIM Bộ...

OBW03 – Chuyên đề 12 – Triển khai dự án phần HVAC

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 31 / 10 /2020
OBW03 - Chuyên đề 12 - Triển khai dự án phần HVAC Đây là buổi đào tạo thứ 4 về công cụ liên quan tới BIM do DSCons Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo BIM Bộ Xây Dựng tổ...

OBW02 – Chuyên đề 10 – Tính toán phụ tải điện bằng phần mềm Revit MEP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 18 / 10 /2020
OBW02 - Chuyên đề 10 - Tính toán phụ tải điện bằng phần mềm Revit MEP     Đây là buổi đào tạo thứ 2 về công cụ liên quan tới BIM do DSCons Việt Nam kết hợp cùng Ban...

OBW02 – Chuyên đề 11 – Mô hình và trình bày bản vẽ phòng trạm

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 24 / 10 /2020
OBW02 - Chuyên đề 11 - Mô hình và trình bày bản vẽ phòng trạm Đây là buổi đào tạo thứ 2 về công cụ liên quan tới BIM do DSCons Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo BIM...

OBW02 – Chuyên đề 9 – Thiết lập cơ bản phục vụ tính phụ tải trong Revit MEP

HỢP TÁC ĐÀO TẠO - 12 / 10 /2020
OBW02 - Chuyên đề 9 - Thiết lập cơ bản phục vụ tính phụ tải trong Revit MEP   Sau 08 chuyên đề Online do DSCons training trên Zoom. Đây là buổi đào tạo đầu tiên về công cụ liên...
0974114905