Trang chủ » NAVISWORKS

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 4/2022 - K21
ONLINE

Khóa học Navisworks Cơ điện

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 20 tháng 04 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Navisworks Cơ điện

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 20 tháng 04 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 3/2022 - K20
ONLINE

Khóa học Navisworks Cơ điện

 • Khai giảng: 19h00 thứ 2, ngày 16 tháng 3 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Navisworks Cơ điện

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 16 tháng 03 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 2/2022 - K19
ONLINE

Khóa học Navisworks Cơ điện

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 18 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Full chỗ
OFFLINE

Khóa học Navisworks Cơ điện

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 18 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Full chỗ
0974114905