Trang chủ » REVIT ELECTRICAL

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 4/2022 -K25
ONLINE

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế – Thi công

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 27 tháng 4 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế – Thi công

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 27 tháng 4 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 3/2022 - K24
ONLINE

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế – Thi công

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 23 tháng 3 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế – Thi công

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 23 tháng 3 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 2/2022 - K23
ONLINE

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế – Thi công

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 16 tháng 2 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Full chỗ
OFFLINE

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế – Thi công

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 16 tháng 2 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức:Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Full chỗ
0974114905