Trang chủ » FAMILY MEP

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 6/2023 - K21
ONLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 5/2023 - K20
ONLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 09 tháng 05 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Đã khai giảng
OFFLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 09 tháng 05 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Đã khai giảng
THÁNG 4/2023 - K19
ONLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 04 tháng 04 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Đã khai giảng
OFFLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 04 tháng 04 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Đã khai giảng
0974114905