Trang chủ » FAMILY MEP

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 4/2022 - K16
ONLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 19 tháng 4 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 19 tháng 4 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 3/2022 - K15
ONLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 8 tháng 3 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 8 tháng 3 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 2/2022 - K14
ONLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 5, ngày 24 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Full chỗ
OFFLINE

Khóa học Family MEP nâng cao

 • Khai giảng: 19h00 thứ 5, ngày 24 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội.
 • Trạng thái: Full chỗ
0974114905