Chứng chỉ hoàn thành khóa học DSCons Completion Certification được cấp cho học viên khi hoàn thành các khóa học tại DSCons. Chứng chỉ ghi lại toàn bộ thành tích của học viên được tích lũy qua quá trình học tập. Chứng chỉnh được phân thành 3 loại: Excellent, Good và Completion ứng với 3 cấp độ hoàn thành khóa học của từng học viên.

     Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành đào tạo và cùng với đó là sự uy tín trong công tác giảng dạy. Chứng chỉnh DSCons Completion Certification vinh dự đã được các doanh nghiệp lớn công nhận từ đó giúp học viên dễ dàng chứng mình được năng lực của mình trước đối tác và đơn vị tuyển dụng.

Tra cứu chứng chỉ completion
0974114905