Trang chủ » REVIT MEP THỰC TẾ

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 6/2023 - K86
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 2, ngày 26 tháng 06 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 26 tháng 06 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 5/2023 - K85
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 31 tháng 05 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Full chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 31 tháng 05 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Full chỗ
THÁNG 4/2023 - K84
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 25 tháng 04 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Full chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 25 tháng 04 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Full chỗ
0974114905