Trang chủ » REVIT MEP THỰC TẾ

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 4/2022 - K72
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 26 tháng 04 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 26 tháng 04 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 3/2022 - K71
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 2, ngày 21 tháng 03 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 2, ngày 21 tháng 03 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 2/2022 - K70
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 16 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Đã khai giảng
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 4, ngày 16 tháng 02 năm 2022
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 4 & thứ 7 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Đã khai giảng
0974114905