Trang chủ » REVIT MEP THỰC TẾ

Lịch khai giảng các khóa học

THÁNG 12/2023 - K90
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 19 tháng 12 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Còn chỗ
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 3, ngày 19 tháng 12 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 3 & thứ 6 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Còn chỗ
THÁNG 11/2023 - K89
ONLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Online qua phần mềm Zoom
 • Trạng thái: Đã khai giảng
OFFLINE

Khóa học Revit MEP Thực tế

 • Khai giảng: 19h00 thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023
 • Lịch học: 19h00 – 22h00, tối thứ 2 & thứ 5 hàng tuần
 • Hình thức: Học Offline tại cơ sở Hà Nội
 • Trạng thái: Đã khai giảng
0974114905